Til toppen

Milas og Miljø

Miljøfyrtårn er en offisiell norsk sertifiseringsform, skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. I samarbeid med en ekstern konsulent har vi laget en miljø-analyse av Milas AS som dannet grunnlaget for en handlingsplan som sørget for at vi innfridde miljøfyrtårnets bransjekrav. Kjernekravene i bransjekravene går bl.a. på HMS, arbeidsmiljø, materialbruk/innkjøp, avfall, energi og transport. Vi har gjennomført en rekke tiltak som har gjort oss mer fremtidsrettet og bærekraftige i vår drift og vi ble Miljøfyrtårn sertifisert høsten 2011. Foruten interne endringer for å oppnå en mer miljøvennlig drift, har vi også fokus på de miljøvennlige produktene vi kan tilby våre kunder. I vår katalog er alle miljøvennlige produkter merket med aktuelt miljømerke. 

 

Initiativ for etisk handel

IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

 

Svanen

Svanen - Det offisielle nordiske miljømerket. Produkter som er merket med svanemerket holder høy miljø- og kvalitetsmessig standard. Svanemerkede produkter oppfyller definerte miljøkrav. Tester gjennomføres i uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig. Les mer på www.svanemerket.no. I tillegg til at katalogene våre er trykket på Svanemerket trykkeri, er mange av produktene i  katalogen svanemerket. Alle svanemerkede produkter er merket med tekst og logo.

 
 
FSC-sertifisert
 
FSC-sertifisert treverk - To av våre leverandører leverer kun FSC-sertifisert kryssfiner. Dette betyr at treverket kun kommer fra bærekraftige skoger. Tømmeret hugges og foredles miljømessig, sosialt og økonomisk korrekt. Dette gjelder den italienske Tavoli serien og de danske hvitpigmenterte møblene i kryssfiner. I tillegg til FSC-sertifiseringen er den italienske fabrikken som produserer Tavoliserien ISO 14001 sertifisert.
 

Grønt punkt

Milas AS er medlem av Grønt Punkt som omhandler en aktiv deltagelse i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til Plastretur AS og Norsk Resy AS.