Til toppen

Personvern

Personvernerklæring og sikkerhet hos Milas AS

 

Behandlingsansvarlig:

Frode Lund – CEO -  Milas AS

 

 

 

Et av våre viktigste løfter til deg som kunde er at du kan stole på oss. Du som kunde kan stole på at vi ivaretar ditt personvern og er åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Formålet med behandlingen

Utlevering av personopplysninger

Sikker oppbevaring av personopplysninger

Sletting av personopplysninger

Dine rettigheter

Bruk av Cookies

Kontakt Milas AS

For å kunne levere tjenester til våre kunder er det en forutsetning å innhente og behandle enkelte personopplysninger. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg som person, slik som navn og personnummer. Men det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer en person, slik som kjøpshistorikk og bruk av nettsider. På Datatilsynets sider finner du en mer detaljert beskrivelse om personopplysninger.

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. Milas ivaretar kundenes personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverket.

 

Personopplysninger som behandles

Når kunder kjøper varer av Milas registrerer vi informasjon om den juridiske eieren av abonnementet. Dersom det er en annen person enn eieren som skal bruke tjenesten registrerer vi informasjon om denne personen også. For bedriftskunder hender det at flere kontaktpersoner registreres i tillegg.

De fleste personopplysningene samler vi inn direkte fra deg eller fra din overordnede som kommune eller kjedeansvarlig. Enkelte ganger innhenter vi opplysninger fra andre kilder. For eksempel kan vi gjøre en kredittsjekk i kjøpsprosessen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende personopplysninger kan gjøre at vi ikke får levert de varene og tjenestene du ønsker.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon slik som navn, adresse, leveringsadresse, fakturaadresse, kjedeinformasjon og telefon
  • Kjøpshistorikk
  • Informasjon som er nødvendig for å gi tilgang til selvbetjeningsløsningene våre på Milas web, slik som brukernavn og passord.
  • Cookies fra besøkende til våre nettsider og nettbutikk
  • Eventuelle andre personopplysninger som du har samtykket til at vi kan behandle

 

Formålet med behandlingen

Vi behandler først og fremst dine personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon, fakturering og leveranse av de varene du har inngått avtale om. Vi bruker de også til kundeoppfølging og til å sende informasjon og tilbud relatert til de produkter og avtaler du allerede har med oss i dag.
Ønsker du å motta markedsføring om alle våre produkter og våre samarbeidspartneres produkter kan du velge å samtykke til dette. Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyde og derfor sender vi iblant ut kundeundersøkelser. Du kan når som helst administrere dine samtykker ved å kontakte kundeservice.

Dersom du ikke er kunde av oss kan du reservere deg mot å motta markedsføring ved å kontakte Brønnøysundregistrene.

 

 

Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte

Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om

a)

navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,

 

b)

formålet med behandlingen,

 

c)

opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,

 

d)

det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

 

e)

annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn (Lovdata), jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28.

Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen i første ledd.

 

Sikker oppbevaring av personopplysninger

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør vi det vi kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie.
Vi har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din sikkerhet.

 

Sletting av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Når du ikke lenger har et kundeforhold med oss vil du bli slettet fra våre systemer når lovpålagte krav til oppbevaring har blitt foreldet.

Personopplysninger vil ikke slettes dersom det er en avdekking av straffbar handling eller rettstvist som pågår.
Krav om sletting av data omfatter ikke personopplysninger som har blitt anonymisert.

Utlevering av personopplysninger

Milas er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie.
Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette forsikrer vi oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.

I enkelte tilfeller er Milas pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til norsk lovgivning. Dette kan for eksempel være ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter.

Utover dette deler vi kun dine personopplysninger med andre parter dersom du har gitt ditt samtykke til dette.

 

Dine rettigheter

Alle kunder har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hva vi bruker de til. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Rett til korrigering

Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feil eller unøyaktig.

 

Rett til sletting

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for og vi ikke lenger trenger de for å overholde en lovpålagt forpliktelse.

Om du ønsker å utøve noen av disse rettighetene kan du ta kontakt med Milas på telefon 31291060 eller milas@milas.no.

Dersom du mener vi ikke overholder dine rettigheter har du mulighet til å klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

Bruk av Cookies

"Cookies" - eller informasjonskapsler - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over hva som legges i handlekurven, hvilke varer som presenteres og annen statistikk som vi kan bruke til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Mer informasjon om hvordan dette endres finner du her. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på våre servere i en periode. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider. I noen tilfeller brukes denne informasjonen også for å tilpasse vår markedsføring. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Milas. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Kontakt

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan Milas behandler personopplysninger kan du ta kontakt med Milas på 31291060 / milas@milas.no